Avís Legal

divendres, 18 de desembre de 2009 14:31
Imprimeix
La informació continguda en aquestes pàgines web és la vigent en la data de la seva última actualització. La Federació Catalana de Pilota (en endavant FCP) rebutja la responsabilitat que es derivi de la mala utilització dels continguts i es reserva el dret d'actualitzar-los, eliminar-los, limitar-los o impedir-ne l'accés, de forma temporal o definitiva, en cas de produir-se un mal ús dels mateixos.

La FCP rebutja la responsabilitat pel que fa a qualsevol informació no elaborada pels seus redactors oficials o no publicada sota el seu nom, de forma oficial. De manera especial, rebutja la responsabilitat pel que fa a la informació continguda en les pàgines web de terceres persones connectades per enllaços (links), amb la pàgina o pàgines web de la FCP.

La FCP no es fa responsable dels possibles errors de seguretat que es puguin produir pel fet d'utilitzar ordinadors infectats per virus informàtics o de les conseqüències que es poguessin derivar del mal funcionament del navegador o per l'ús de versions no actualitzades d'aquest.

La reproducció, còpia, ús, distribució, comercialització, comunicació pública o qualsevol altra activitat que es pugui fer amb la informació continguda en aquestes pàgines web i que es realitzi sense autorització de la FCP, és una infracció que castiga la legislació vigent.
Darrera actualització ( dijous, 19 de maig de 2011 15:59 )