Història

En 1924 es va constituir aquesta Federació. La primera junta de la qual es té noticia en formalitzar-se com a associació la Federació Catalana de Pilota fou el 1925 i va estar presidida per Manel Balet Crous, més tard President de la Federació Internacional. A partir de la seva creació els diferents presidents de la Federació han estat els seguents:

Manuel Balet Crous 1924
Domingo Castellar Pic1944
Josep Zuazu Garnica 1953
Ricardo Muñoz Calero1958
Joan Vilá Reyes 1963
Ferran Puigvert Casamitjana1967
Ramón Gandasegui Aransay1970
Agustí Carbonell Codina1978
Joaquin Vidiella Cano1984
Agustí Brugués Puig1985

A partir de 1940 es van institucionalitzar les competicions i la Federació no deixá de participar en elles, en totes les modalitats. Els anys 50 i 60 marquen una activitat constant, coronada amb els nombrosos títols que s'aconsegueixen en Cesta. Fins i tot, per una vegada, s'assoleix el campionat de Má. El pas al professionalisme d'alguns dels millors jugadors de Cesta, deixá una mica desarborada la Federació catalana, peró aleshores van arribar els millors anys per als nostres representants de Pala.

Amb motiu dels traspassos en materia esportiva a la Generalitat es constitueix el 1981 la Federació Catalana de Pilota amb personalitat jurídica propia, a rel de les normatives sobre el particular, i es produeix l'elecció de President per als tramits dels seus propis Estatuts, designant-se per al cárrec Agustí Carbonell Codina, que inicia una nova etapa amb anims d'aconseguir la recuparació d'instal-lacions.

CD Piscinas
C.D. Piscinas

Mort Agustí Carbonell, en les seguents eleccions s'eligeix Agustí Brugués Puig, que va continuar amb la labor de cobrir el Frontó Reina Elisenda de Pedralbes i la seva cessió pel municipi,aleshores propietari, a la Federació Catalana, aixi com la recuperació del Frontó Colom.

Es consoliden les activitats competitives i es treballa en l'assentament de les Escoles Oficials creades per la Federació. És el moment del Frontennis, modalitat en la qual Catalunya és pionera i s'aconssegueixen grans exits. Avui día i a cambi del Frontó de Pedralbes, la Federació té sota el seu carrec els frontons Municipals de Bac de Roda, els quals gestiona i on tenen lloc les escoles de Frontennis i Ferramenta.

La Federació organitza cada any el Campionat de Catalunya en les modalitats de Má parelles, Paleta cuir, Pala curta, Cesta i Frontennis, en les categories de 1ª,2ª,3ª,veterans,juvenils,infantils i femení. A més a més s'organitzan campionats de Trinquet a Má i Paleta cuir, i el Torneir Internacional Catalunya - Iparralde (Biarritz).

Club Antano
Club Antano

També la Federació col-labora amb els clubs que tenen torneigs de gran tradició com ara el San Fermin de Má, el Festes de la Mercé, el Ciutat de Barcelona, el Santa Tecla de Tarragona i un llarg etc...

Tampoc ens podem oblidar en aquest repás d'aquells historics de la Federació, als quals la Generalitat de Catalunya ha distingit amb el títol de Forjadors de l'Esport i que són part important de la historía de la Pilota catalana. Fins ara han rebut aquesta distinció: Juan Medina, Manuel Balet, Jose Zuazu, Antoni Amat i Severino Arratibel.
Amb la col.laboració de

UFEC

Esport mou Catalunya

UFECTV

Laguarda joiers

Laguarda joiers

Merceria Santa Ana

Merceria Santa Ana

Video Ciutat Barcelona

Video Pilota

LLoguer frontons

LLoguer Frontons

Enquesta

Quina categoria és la que més t'agrada?